Hamden Tournament Partcipants

 

Combinations

Name

Place

Jeffrey

Huynh

1

Daniel

Burgos

2

Qing Xian

Comins-Sporbert

2

Seth

Zabin

2

Nicholas

Cartier

3

Tracy

Zabin

3

Aaron

DiPietro

3

Jordan

Boots

4

Tyler

Pavone

5

Rebecca

Konwerski

Honorable Mention

Michael

Matthews

Honorable Mention

Victoria

Matthews

Honorable Mention

Dylan

Pavone

Honorable Mention

Christopher

Cartier

Honorable Mention

Keith

Robinson

Honorable Mention

Michael

DeMayo

Honorable Mention

Adam

Konwerski

Honorable Mention

 

Forms

Name

Place

Keith

Robinson

1

Aaron

DiPietro

1

Tracy

Zabin

3

Victoria

Matthews

Honorable Mention

Jeffrey

Huynh

Honorable Mention

Michael

DeMayo

Honorable Mention

 

Sparring

Name

Place

Aaron

DiPietro

1

Christopher

Cartier

2

Daniel

Burgos

2

Nicholas

Cartier

3

Michael

Matthews

3

Dylan

Pavone

4

Tyler

Pavone

5

Rebecca

Konwerski

Honorable Mention

Jeffrey

Huynh

Honorable Mention

Adam

Konwerski

Honorable Mention

Michael

DeMayo

Honorable Mention

Keith

Robinson

Honorable Mention

Seth

Zabin

Honorable Mention